Interne communicatie gestroomlijnd en gebruiksvriendelijk.

Samen intranet ontwikkelen?

Interne communicatie verbeteren

Een intranet is een intern netwerk voor medewerkers van een organisatie. Net als bij een website (op internet) kun je via de webbrowser informatie uit allerlei bronnen halen en met allerlei mensen communiceren: een weg naar kennis, expertise en informatie. Het verschil is dat intranet zich beperkt tot de grenzen van de organisatie en internet een wereldwijd netwerk is. Daarnaast is er ook nog een tussenvorm, extranet genoemd. Dit is een deel van een intranet, waar derden zoals bijvoorbeeld dealers, leveranciers of bepaalde klanten ook toegang toe hebben.

Waarom zou u een intranet nodig hebben? Als u bijvoorbeeld de communicatie tussen staf en medewerkers wilt verbeteren, de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie verhogen of de betrokkenheid van medewerkers onder elkaar wilt verbeteren. Daarnaast kunt u ook denken aan het beschikbaar maken van een werkplanning of een tijdschrijfsysteem.
Er is nog veel meer mogelijk; wij gaan graag een keer met u om tafel om daar over door te praten!

Samen intranet ontwikkelen?

Samen iets moois ontwikkelen?