Ken je de Babylonische spraakverwarring nog? Wel tot elkaar spreken, maar niet in staat om naar elkaar te luisteren. Dat komt ook voor in de IT, terwijl het juist wenselijk is dat verschillende systemen met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Een API-koppeling lost deze Babylonische spraakverwarring op.

Een API-koppeling nodig?

API is de afkorting van Application Programming Interface. Met andere woorden: Het is een set van programmeertaal en protocollen waarmee data uitgewisseld kan worden tussen applicaties (webapplicaties of mobiele apps), websites en softwaresystemen. Met API-koppelingen wordt het ‘taalprobleem’ van de verschillende systemen dus opgelost en met elkaar verbonden.

Een API wordt vaak ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de softwareontwikkelaar van het systeem. HETWORKS kan voor jou API-koppelingen tot stand brengen. Jij kunt die data vervolgens ontsluiten en gebruiken voor je eigen bedrijf.

De kansen voor jouw bedrijf

Dat biedt tal van kansen. Denk aan het slim combineren van gegevens, waardoor je beter inzicht krijgt in het gedrag van je klant. Daar kun je je aanbod beter op afstemmen. Of bepaalde informatie geeft je een voorsprong ten opzichte van je concurrenten. Met een goede data-analyse ben je in staat om snellere en betere beslissingen te nemen.

Ben je getriggerd door de API-koppelingen, die de Babylonische spraakverwarring tussen verschillende applicaties kunnen opheffen? Laat het ons weten. We helpen je graag met het maken van relevante API-koppelingen voor jouw bedrijf.

Een API-koppeling nodig?

Samen iets moois ontwikkelen?