Dè applicatie voor beschermde soorteninventarisatie

Samen met Regelink Ecologie & Landschap ontwikkelt HETWORKS aan Flora Fauna Check,  dè applicatie voor beschermde soorteninventarisatie.

 

 

Zo werkt Flora Fauna Check

  1. Kies een gemeente
  2. Selecteer een gebied
  3. Kies de uit te voeren ingrepen
  4. Bekijk en ontvang gratis de resultaten

De ideale manier om grootschalige inventarisaties van beschermde flora en fauna beschikbaar te stellen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar. Dankzij FloraFaunaCheck.nl kan een gemeente direct zien welke inspanning een initiatiefnemer moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Een ideaal instrument om als gemeente invulling te geven aan de Wet natuurbescherming.

“Het is prettig samenwerken met HETWORKS. Ze zijn bereikbaar, tonen initiatief en het is vaak ook nog erg gezellig!“

Samen iets moois ontwikkelen?